Ponúkame skupinové

i sólové tanečné vystúpenia rozmanitých štýlov

 

 

 

Klasický egyptský štýl Raks Sharki

Moderný štýl Egyptian Pop

Bubienkové sólo

Tanec so závojom

Tanec so sviečkami

Arabsko-španielsky tanec s tamburínou

Vášnivú Salsu-orient

Arabsko-cigánsky tanec

Moderný indický štýl zv. Bollywood

Tribal dance

a mnoho ďalších

 

Hosted by MaM multimedia, six sense of web