Orientálna ochutnávka

 

je vlastný projekt skupiny Anthea. Prvý ročník sa uskutočnil v septembri 2006 – ako malá ukážka toho, čo sa tieto šikovné ženy naučili za prvý rok tancovania.

Je zároveň i určitou formou poďakovania všetkým blízkym tanečníc, pretože tréningy, čoraz častejšie vystúpenia i tvorba samotných kostýmov im zaberá veľa času.

Počas prvého ročníka mohli pozvaní hostia vidieť jedno z prvých vystúpení skupiny Anthea – v rámci tohto programu došlo k oficiálnemu predstaveniu skupiny.

Zároveň ako hostia vystúpili i dievčatá z kurzu, v ktorom začínali i členky skupiny Anthea. Súčasťou vystúpení skupiny Anthea sa stali i vystúpenia dievčenskej skupiny Zahirah. Nakoľko prvý ročník ochutnávky mal veľmi dobrý ohlas, rozhodla sa Anthea urobiť z tohto programu tradíciu.

V auguste 2007 sa konala ďalšia 0rientálna ochutnávka, tentokrát vo väčšom štýle, pozvaným hosťom bol ponúknutý veľký dvojhodinový program.

V máji 2009 predviedla Anthea program v náročnejšej, javiskovej podobe.

V roku 2011 Anthea prichádza s piatym – jubilejným ročníkom Orientálnej ochutnávky. Spoločne sme si zaspomínali na uplynulé roky, ťažké začiatky, zakladajúce členky skupiny i prvé tanečné úspechy...

 

 

Orientálna Ochutnávka 2006 - Galéria Orientálna Ochutnávka 2007 - Galéria

vstupenka

Orientálna Ochutnávka 2009 - Galéria

vstupenka

Orientálna Ochutnávka 2010 - Galéria

vstupenka

Orientálna Ochutnávka 2011 - Galéria
 

 

Hosted by MaM multimedia, six sense of web